Provádíme ruční kácení, tedy těžbu. Plánovanou, tzn. předmýtní, mýtní. Těžbu nahodilou, tzn. kůrovec, polomy. Dále nabízíme těžbu pro zpracování na pořez. Na základě domluvy s majitelem lesa stromy pokácíme, rozsortýrujeme, naložíme a dovezeme na pilu, kde zařídíme pořez dle vašich požadavků. Například na prkna, latě, fošny, trámy a další. Dále se může sámovat či hoblovat atd. Vše záleží na požadavku zákazníka.

Takto zpracované dřevo vám po dohodě dopravíme například na stavbu apod.

Při samotné těžbě co možná nejvíce dbáme na správné použití směrového kácení, které je velice důležité obzvláště v menších soukromých lesích. V případě potřeby používáme navijáku k přetažení nakloněných stromů apod.


Copyright © 2018 Svadbales.cz
Programmed & designed by P. M.