Obnova lesa je důležitou součástí hospodaření v lesích. Podle lesního zákona je vlastník lesa povinen obnovovat lesní porosty v určitém časovém rozmezí a za použití vhodné dřevinné skladby. Proto naše služby zahrnují i výsadbu a pěstování nového lesa. Součástí pěstování je vyžínání proti buřeni, dále chemická ochrana proti Klikorohu borovému, okusu zvěří, okusu hlodavců a proti buřeni (trávy, byliny, křoviny). Účinným opatřením proti škodám způsobeným zvěří je použití dřevěné nebo drátěné lesní oplocenky.

Veškeré informace k výsadbě, pěstování, ochraně lesa a konkrétním požadavkům na telefonu:
Jiří Hlásek
734 791 427


Copyright © 2019 Svadbales.cz
Programmed & designed by P. M.